סיום של דף היומי בהלכהסיום על סדר מועד

A Celebration of Torah Awaits

413
Men's Program Women's Program
Purchase Tickets Starting After Chanukah

March 3, 2022

ר"ח אדר ב' תשפ"ב

Men's
Program

Cure Insurance Arena

81 Hamilton Ave
Trenton, NJ 08611

March 3, 2022

ר"ח אדר ב' תשפ"ב

Women's
Program

Trenton War Memorial

1 Memorial Drive
Trenton, NJ 08608

Jan 20 - Feb 12, 2022

י"ח שבט - י"א אדר א' תשפ"ב

World
Siyum

Across the Globe

yerushalayim | england
bnei brak | vilna | radin

March 4-6, 2022

א'-ג' אדר ב' תשפ"ב

Shabbos
Shel Chizuk

Weekend Retreat

The westin princeton
at forrestal village

March 5, 2022

ב' אדר ב' תשפ"ב

Motzei
Shabbos

Siyum Seder MoedJoin Daf Hayomi B'Halacha

And Master The Halachos Of Daily Living!

Learn more CLICK HERE